Mateřská škola KUBUKI

"Člověk by neměl zapomenout dívat se na svět očima dítěte." ~ Henry Matisse 

Kindergarten

Děti, které jsou nám svěřeny, jsou ve věku 2-6 let, doprovázet a rovněž co nejlépe individuálně podporovat je budou vychovatelky s pedagogickým vzděláním. 
Naše školka je koncipována jako rodinné zařízení pro 20 dětí.
Nabízíme nejen hravou výuku druhého jazyka, ale také transparentnost naší práce a zapojení rodičů do každodenního dne dětí ve školce.


Naše nabídka

Pädagogin mit Handpuppe

Pedagogická zásada

V našem zařízení klademe zvláštní důraz na věkově přiměřenou pedagogiku. Každé dítě je doprovázeno a podporováno v jeho vývoji.
Udržitelnost je pro nás obzvláště důležitá. Tak pěstujeme zeleninu a ovoce společně s dětmi a prožíváme přírodní cyklus zblízka.

Pädagogin mit Kindern

Vícejazyčnost

Zdravé děti si osvojují jazyk téměř samy. Za tímto účelem nepotřebují žádnou cílenou podporu. Předpokladem je však prostředí, ve kterém se berou v úvahu principy procesů získávání jazyka dětí: děti získávají jazyk napodobováním a posilováním, nevědomky - intuitivně, celostně, v interakci a konkrétním jednáním.

Kind schneidet Obst

Rozvrh dne

Stálá denní struktura a opakující se rituály poskytují dětem bezpečí a orientaci v každodenním životě.

 

Kromě srozumitelné denní struktury je pro nás zvláště důležité promyšlené roční plánování. Děti tak mohou svátky ročních období aktivně prožívat.

Garten

Poloha a prostory mateřské školy

Mateřská škola KUBUKI se nachází v malém městě Slavošovice, asi 2 km od města Klatov.

Je idylicky zasazena v prostředí lesů a luk a nabízí ideální podmínky pro uspokojení potřeb dětí.

Prostor mateřské školy má cca 280m²  v rámci jednoho podlaží.

Na zahradě pozemku o rozloze 2000m²  je mnoho ovocných stromů, keřů, skleník a různé zeleninové a bylinné  záhony.


Team

Náš tým

"Týmová práce je věc, která obyčejným lidem umožňuje dělat neobyčejné věci."~ neznámý autor


Pädagogin

Ceny a přihlašování

Zveme vás a vaše dítě do naší mateřské školy, abyste si mohli vytvořit představu o naší vzdělávací práci a našich prostorách.