Impressum

Základní škola a Mateřská škola KUBUKI
školská právnická osoba

Slavošovice 19
33901 Bolešiny
Česká republika

Ředitelka a učitelka MŠ a ZŠ KUBUKI:
Petra Leder (německý a anglický jazyk)
[email protected] 

Tel.: +420 602 185 134

Učitelka MŠ a zástupkyně ředitelky pro MŠ KUBUKI:        
Šárka Losová (český, německý a anglický jazyk) 
Tel.: +420 724 435 439 


Asistentka ZŠ a zástupkyně ředitelky pro ZŠ KUBUKI:
Kateřina Fialková (český, německý a anglický jazyk) 
Tel.: +420 724 435 437 


IČ: 033 039 34
ID: dremcx2

Bankovní spojení:

Základní škola a Mateřská škola KUBUKI
Školská právnická osoba
ČSOB 266447475/0300
Variabilní symbol: Datum narození dítěte


Za obsah zodpovídá: Petra Leder

Haftung für Inhalte:

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.

Haftung für Links

Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.

Urheberrecht

Die durch die Seitenbetreiber erstellten bzw. verwendeten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.

Odpovědnost za obsah:

Obsah našich webových stránek byl vytvořen s největší péčí. Nemůžeme však zaručit, že je obsah správný, úplný a aktuální. Jako poskytovatel služeb odpovídáme za vlastní obsah těchto stránek v souladu s obecnými zákony. Jako poskytovatel služeb nejsme povinni sledovat přenášené nebo uložené informace třetích stran ani vyšetřovat okolnosti, které svědčí o nezákonné činnosti. Povinnosti odstranit nebo blokovat použití informací podle obecných zákonů zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná pouze od okamžiku, kdy zjistíme konkrétní právní porušení. Jakmile zjistíme taková porušení, tento obsah okamžitě odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Z tohoto důvodu nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za tento externí obsah. Za obsah odkazovaných stránek vždy odpovídá příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Propojené stránky byly zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů v době vytvoření odkazu. V době, kdy byl odkaz vytvořen, nebylo možné zjistit žádný nezákonný obsah. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek není přiměřená bez konkrétního důkazu o porušení. Jakmile zjistíme porušení právních předpisů, odstraníme tyto odkazy okamžitě.

Copyright

Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená nebo používaná provozovatelem webu podléhají autorským právům. Rozmnožování, úpravy, distribuce a jakékoli použití mimo meze autorského zákona vyžadují souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopie této stránky jsou povoleny pouze pro soukromé, nekomerční použití. Pokud obsah na této stránce nebyl vytvořen provozovatelem, jsou respektována autorská práva třetích stran. Jako takový je označen zejména obsah třetích stran. Pokud se přesto dozvíte o porušení autorských práv, dejte nám prosím vědět. Jakmile zjistíme porušení právních předpisů, odstraníme takový obsah okamžitě.