Pedagogika přiměřená věku

Arbeitsplatz

Připravené prostředí

Abychom pedagogické cíle co nejlépe realizovali, je třeba odpovídajícím způsobem vytvářet prostředí: prostor je třetím pedagogem.

  • Rozdělení prostoru do hracích koutků s regály, vše je dětem kdykoli k dispozici
  • Nikde nestojí zbytečný nábytek, podlahu pokrývají hrací koberce, najdete zde hrací stojany, které umožňují změnit vzhled herny
Kind mit Wasser
  • Dekorace podle ročních období a podle aktuální tématiky (např. stůl s ročními obdobími, kde jsou výrobky dětí, nasbíraný materiál z přírody, nádoba na kaštany).
  • Zvláštní péči věnujeme výběru materiálu na hraní a vyrábění. Každý materiál má povzbudit k delší aktivitě, což je možné jen tehdy, když jej lze použít pro více kroků výroby.
  • Estetika: Aktivita bude podporována estetikou materiálů, má podporovat motivaci a pohnout dítě k tomu, aby převzalo odpovědnost. Materiál má být stále hezký a kompletní a rovněž reprezentativní.


Kind mit Sandkasten


  • Omezení: Každý materiál je k dispozici pouze jednou, tím si zachová svůj význam. Zároveň se dítě učí čekat a zůstat motivováno, jestliže materiál používá právě někdo jiný.
  • Materiál na hraní bude vystaven lákavým způsobem a v takové výšce, aby si jej dítě mohlo vzít bez cizí pomoci. Podle aktuálního tématu bude materiál měněn.
  • Sebekontrola je základem samostatnosti dítěte, tak jako kontrola chyb. Sebekontrola umožňuje nezávislost a vede k senzibilizaci průběhu činnosti.
  • Materiál sám o sobě a zacházení s ním vyžaduje veškeré schopnosti dítěte. Skrze smysly a pohyb je podporována inteligence, vůle a cit.