Pedagogika přiměřená věku

Erste Hilfe Kurs

Pedagogická zásada

KUBUKI se orientuje na potřeby dětí a podporuje celostní pojetí života a učení. Naše koncepce se vyvíjela na základě dlouholeté zkušenosti s Montessori pedagogikou a konceptu učení jazyků pomocí tzv. imerze (ponoření se do jazyka). 
Cílem naší pedagogické práce je podporovat komplexní rozvoj nadání a dovedností, které jsou dány každému člověku.

Chceme vytvořit prostor pro rozvoj osobnosti jako svobodného já tím, že procvičíme myšlení, pocity a vůli a podporujeme kreativní a sociální dovednosti. Těžištěm naší práce je péče o radost z učení a ze života, zachování zájmu o svět, podporování svobodné vůle se učit a zvídavého chování.

Kinder auf Trampolin

 

Naším cílem je podpořit mladé lidi, aby byli 

  • autonomní a autentičtí, 
  • ostražití a citliví,
  • živí a kreativní,
  • kritičtí,
  • zodpovědní,
  • výkonní,
  • sebevědomí. 

  

Prostřednictvím smíšené věkové skupiny a spolupráce s mateřskou školou a učitelským týmem vytváříme rámec pro učení různých oblastí kompetencí. Kromě koncepce mateřské školy KUBUKI je nabízena i dvojjazyčná mimoškolní péče. 

Naši učitelé mluví s dětmi ve svém mateřském jazyce. Děti se učí přirozeným způsobem podle principu imerze, kdy se ponoří do německého a anglického jazyka a aktivně jimi hovoří. 

Kind macht Hausaufgabe

Podpora učení

Nabízíme smysluplnou pomoc s domácími úkoly, ale nepřejímáme zodpovědnost za každodenní úplnost a správnost veškeré školní práce. Upozorňujeme však děti na nesprávné a neúplné věci a motivujeme je k samostatné práci. Při podpoře učení věnujeme pozornost klidné pracovní atmosféře, aby se děti mohly soustředit na domácí úkoly. Klademe důraz na nezávislost a osobní odpovědnost každého za své pracovní místo a potřebný pracovní materiál. Mladší děti se učí od starších, které mohou předávat a prohlubovat své získané znalosti.

Kinder malen

Volná hra a řízený volný čas 

Ve volné hře mohou děti spolu navazovat vztahy a svobodně zacházet s materiálem a časem. Děti se mohou bavit podle svých zájmů. Mohou si vybrat z nabídek učitelů (kreativní nabídky, divadlo...) nebo realizovat své vlastní nápady. Máme prostor pro hru, přátelství a učení se novým věcem svépomocí nebo s podporou učitelů. Touha po pohybu je u družinových dětí po škole velká, mohou proto využívat i venkovní prostory. V případě potřeby může dítě také odpočívat, číst knihy, poslouchat příběhy z CD. 
Práce na projektech je důležitým skupinovým zaměřením. Je nabízena celé skupině a vedena jako součást řízené činnosti. Řemeslné činnosti se týkají poznávání různých materiálů a hodnotného využívání zdrojů. Naše družina je provozována jako „otevřená družina“, aby se děti mohly volně pohybovat ve všech místnostech. Pedagogové jsou kontaktními osobami pro všechny děti. 

Kromě toho je pro děti k dispozici „Odpolední umělecká dílna“ s širokou nabídkou. 

Kinder experimentieren

Vnitřní motivace

Zdravá zvědavost je klíčovou hnací silou pro chtít vědět více, a proto je nezbytným předpokladem pro efektivní výuku. Zvědavost přichází, když nevíte, co očekávat, jak se bude situace vyvíjet. Metody výuky KUBUKI jsou založeny na znalostech vnitřní motivace. Děti mají příležitost získat zkušenosti, činit svá vlastní rozhodnutí a převzít odpovědnost za své činy.